Akredytacje

AKREDYTACJE – MYSTIC FESTIVAL 2024
Formularz aktywny do 12 maja!

Przedstawicieli mediów zainteresowanych akredytacjami prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza.

 

Akredytacja na Mystic Festival 2024 jest bezpłatna i imienna. Wydana zostanie jedynie osobie, której zostanie przyznana, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem. Nie można jej odstąpić osobom trzecim ani odsprzedać.

 

Jedna redakcja może akredytować jednego dziennikarza i jednego fotografa. Zastrzegamy, że ze względu na duże zainteresowanie i ograniczone miejsce w fosach nie wszyscy zainteresowani otrzymają akredytacje foto – po festiwalu każda redakcja będzie miała dostęp do darmowego pakietu zdjęć przygotowanego przez festiwal.

 

Wyjątki w liczbie dziennikarzy – na przykład dla ekip telewizyjnych – będą ustalane indywidualnie.

 

Wnioski akredytacyjne na Mystic Festival 2024 r. przyjmujemy do 12 maja. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, którym akredytacja zostanie przyznana otrzymają potwierdzenie do dwóch tygodni od złożenia akredytacji. Festiwal nie będzie powiadamiał osób, którym akredytacja nie zostanie przyznana.