Mānbryne

History:
Discography:

Studio albums:

Heilsweg: O udręce ciała i tułaczce duszy, 2021
Interregnum: O pr​ó​bie wiary i jarzmie zw​ą​tpienia, 2023

Singles:

Piach i niepamięć, 2023